Spracovanie osobných údajov

Vaše osobné údaje budeme spracovávať iba po dobu trvania zmluvného vzťahu a k uplatneniu s nimi spojenými právnymi nárokmi (napríklad záručná doba). V prípade, že sa našim zákazníkom nestanete, bude Váš súhlas platiť 3 roky od jeho udelenia.

Vážená pani, Vážený pán, žiadame o udelenie súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov.

 

 

1) Identifikačné údaje správcu


Spoločnosti VERMONT Services Slovakia s. r. o., so sídlom Vlčie Hrdlo 53, 821 07, Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 48321583, DIČ: 2120148294, IČ DPH: SK2120148294, zapísaná v obchodnom registri vedeným na Okresnom súde Bratislava 1, vložka č.: 106688/B (ďalej len "správca").

 

 

 

2) Zákonný dôvod spracovania osobných údajov

Zákonný dôvod spracovania Vašich osobných údajov je skutočnosť, že toto spracovanie je nevyhnutné pre splnenie zmluvy medzi Vami a správcom alebo pre vykonanie opatrení správcom pred uzavretím takejto zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1. písm. b) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov ( ďalej len ..nariadenie“ ).

 

Zákonným dôvodom spracovania Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný tomuto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) ( ďalej len ,,nariadenie“).

 

 

 

3) Účel spracovania osobných údajov

Účelom spracovania Vašich osobných údajov je plnenie zmluvy medzi Vami a správcom alebo vykonanie opatrení správcom pred uzatvorením zmluvy. 

 

Účelom spracovania Vašich údajov je zasielanie obchodných oznámení a marketingových aktivít vykonávaných správcom voči Vašej osobe.

 

 

 

4) Doba uchovania osobných údajov

Vaše osobné údaje budú spracovávané po dobu trvania účinkov práv a povinností zo zmluvy a ďalej po dobu potrebnú pre účely archivácie, podľa príslušných všeobecných záväzných právnych predpisov, najdlhšie však po dobu stanovenú všeobecne záväznými predpismi. 

 

Doba, počas ktorej budú Vaše osobné údaje v prípade zasielania obchodných oznámení a marketingových aktivít vykonávaných správcom uložené sú 3 roky, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov.

 

 

5) Ďalší príjemcovia osobných údajov

Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov v prípade plnenia zmluvy, budú zasielané spoločnosti a inej osobe podieľajúcej sa na dodaní tovaru alebo realizácií platieb na základe kúpnej zmluvy. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú:

 

 • a. VERMONT Holding a.s., Pohořelec 114/22, 11800 Praha 1- Hradčany
 • b. VERMONT Properties s.r.o., organizační složka Slovakia, Vlčie Hrdlo 53 821 07, Bratislava IČ: 47248785
 • c. VERMONT Central Europe s.r.o., Pohořelec 114/22, 118 00 Praha 1, IČ: 26212137
 • d. VERMONT Slovakia s.r.o., Vlčie Hrdlo 53, 821 07 Bratislava, IČ: 48317942
 • e. VERMONT Hungary Kft., Margit 27 1023 Budapešť, IČ: 11923053241
 • f. ESO9 international a.s., U Mlýna 2305/22, 14100 Praha 4, IČ: 27624609, ako administrátor ERP systému
 • g. PeckaDesign, s.r.o., Purkyňova 1773/2, 612 00 Brno - Královo Pole, IČ: 26266644, zapsaná v obchodnom registri vedeným u Krajského súdu v Brne, oddiel C, vložka 40751, ako administrátor webového riešenia
 • h. Direct Parcel Distribution SK s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO: 35834498, DIČ: 2021648739, IČ DPH: SK2021648739, Obchodný register okresného súdu BA1, oddiel SRO, Vklad č. 26367/B, ako prepravná spoločnosť
 • i. SWAN a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava, IČ: 47258314, ako poskytovateľ telefonnej ústredne
 • j. Balíkobot, s.r.o., IČ: 06283799, Revoluční 16, 110 00 Praha 1

 

Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú subjekty zaisťujúce marketingové služby a personalizovanú reklamu pre správcu: 

 

 • a. Facebook, (Facebook.com), Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Ireland, No. IE9692928F
 • b. Google, Google Analytics, Google Adwords, Google Adform (Google Czech Republic, s.r.o.), Stroupežnického 3191/17, Praha 5, 150 00, IČO: 27604977
 • c. Heureka.sk, (Heureka Shopping s.r.o.), Karolinská 650/1 186 00, Praha 8 – Karlín Česká republika, IČ: 02387727
 • d. Quality Unit, s.r.o., Vajnorská100/A, 83104 Bratislava, Slovakia, Odd.: Sro., č. vl.: 33895/B, OIN: 35908301, TIN: 2021910891, VAT IN: SK2021910891
 • e. Exponea s.r.o., (Business Center I, Karadžičova 8/7244, 821 08, Slovakia)

Správca nemá v úmysle odovzdávať Vaše osobné údaje do krajín tretieho sveta ( do krajín mimo EÚ ) alebo medzinárodnej organizácii.

 

 

 

 

6) Práva subjektu údajov 

Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo výmaz Vašich osobných údajov, poprípade obmedziť ich spracovanie, právo vzniesť námietku proti spracovávaniu Vašich osobných údajov a ďalej právo na prenositeľnosť Vašich osobných údajov ) plnenie zmluvy ).

 

V prípade zasielania obchodných oznámení a marketingových aktivít vykonávanýmch správcom, máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovávaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu : info@vermont.sk.

 

Pokiaľ by ste sa domnieval/a, že spracovávaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte mimo iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.

 

Uzatvorenie a plnenie zmluvy

 

Nemáte povinnosť poskytnúť osobné údaje. Poskytnutie Vašich osobných údajov je nutná požiadavka pre uzatvorenie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia Vašich osobných údajov nie je možné zmluvu uzatvoriť alebo zo strany správcu splniť. 

 

Zasielanie obchodných oznámení a marketingových aktivít vykonávaných správcom 

 

Nemáte povinnosť poskytnúť osobné údaje. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonná ani zmluvná požiadavka a nie je ani požiadavka, ktorá je nutná k uzatvoreniu zmluvy. 

 

Máte právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovávaniu Vašich osobných údajov pre účely priameho marketingu, vrátanie profilovaniu ak sa profilovanie týka priameho marketingu. Pokiaľ vznesiete námietku proti spracovávaniu Vašich osobných údajov pre účely priameho marketingu, nebudú už Vaše osobné údaje pre tieto účely ďalej spracovávané. 

 

 

7) Používanie cookies 

Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možný vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy splniť, bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať. Zobraziť viac o cookies

 

Prihlásiť sa

Čo získate registráciou?

 • Váš wishlist

  Bez prihlásenia sa vám môže váš výber časom stratiť

 • Zoznam objednávok

  Po prihlásení uvidíte prehľad svojich objednávok

 • Osobné údaje

  Prihlásení užívatelia nemusia zakaždým znovu vypĺňať svoje údaje v objednávke

Váš košík 0

Zatvoriť

Potrebujete pomôcť pri objednávaní? Sme tu pre Vás počas pracovných dní od 9:00 do 17:00 na telefónnom čísle +421 2 3500 3000