Drevo ako palivo
Liatina
Komín a ťahové podmienky
Najčastejšie otázky
Záruka

Komín a ťahové podmienky

Hlavnou funkciou komína je vytvorenie ťahu pre horenie a odvod plynov z vykurovaného objektu. Dobrý ťah je veľmi dôležitý pre správne horenie a pohybuje sa v rozmedzí od 10-20 Pa. Dôležité je uvedomiť si, že komín vytvára ťah a nie vykurovacie teleso.

V zásade vysoký komín vytvára silný ťah. V prípade, že ťah je nedostatočný, riešením môže byť predĺženie komína. Vnútorný priemer komína nesmie byť menší ako priemer dymového vývodu vykurovacieho telesa. Taktiež je dôležité spomenúť, že použitie dymových kolien znižuje ťah.

Uzavreté vykurovacie teleso spotrebuje cca 30 m3 vzduchu za hodinu. Ak v miestnosti s vykurovacím telesom sú inštalované klimatizácia, kuchynský, resp. kúpeľňový vetrák, tieto môžu odtiahnuť viac vzduchu ako komín, čo vedie k vzniku negatívneho ťahu, a to má za následok dymenie do miestnosti.

Ak je však komínový ťah veľmi silný, je potrebné nainštalovať komínovú klapku, resp. regulátor ťahu. Takisto už vyššie spomenuté dymové kolená redukujú ťah.

 

Titulná stránka | Kontakt |