Drevo ako palivo
Liatina
Komín a ťahové podmienky
Najčastejšie otázky
Záruka

Najčastejšie otázky

1. Aký má byť komínový ťah?
Min. 10 Pa – max. 20 Pa. V prípade, že neviete, aký máte komínový ťah, dajte ho zmerať odbornej firme, ktorá vlastní ťahomer tak, aby meranie prebehlo počas horenia.

2. Aká je doporučená výška komína?
Cca 5 – 5,5 metra. Ale pozor, výška komína sa meria od bodu napojenia spotrebiča do komína po ústie /koniec komína/.

3. Ak má komín viac ako 5,5 metra, resp. až 10 metrov, aký to má vplyv na horenie?
Prejaví sa to vyšším ťahom, rýchlejším horením, a tým aj väčšou spotrebou dreva. Doporučujeme zabudovať komínovú, resp. dymovú klapku, alebo si zakúpiť špeciálne zariadenie na reguláciu ťahu.

4. Môžem kúriť mokrým drevom?
Kúrenie mokrým drevom má veľa nevýhod. Je to predovšetkým nižšia výhrevnosť, dechtovanie. Pre výrobky Vermont Castings doporučujeme kúriť predovšetkým suchým drevom /max. 20% vlhkosť/ a najlepšie tvrdým drevom /buk, dub, agát,.../.

5. Je potrebná revízia komína pred zapojením spotrebiča?
Samozrejme a to hlavne z hľadiska bezpečnosti /u starších chalúp zvetralé pojivá medzi tehlami = škáry = riziko požiaru/, funkčnosti a z hľadiska prípadných poistných udalostí.

6. Môžu byť zapojené 2 spotrebiče do jedného komína?
V zmysle platných noriem nie, hlavne z hľadiska bezpečnosti, pretože ak by takto boli nainštalované spotrebiče na dvoch podlažiach, hrozí riziko, že v prípade technickej poruchy „horného spotrebiča“ ľudia spiaci na dolnom podlaží sa môžu v noci udusiť.

7. Môže byť spotrebič umiestnený na drevenej dlážke?
Nie. Nesmie voľne stáť na drevenej podlahe, koberci, linoleu, plávajúcej podlahe. Najpraktickejšie riešenie je dlažba, kameň, resp. plechová alebo sklenená podložka pod pec.

 

Titulná stránka | Kontakt |