Drevo ako palivo
Liatina
Komín a ťahové podmienky
Najčastejšie otázky
Záruka

Drevo ako palivo

Existuje niekoľko pádnych dôvodov, prečo by sa malo na kúrenie vo väčšej miere používať drevo: je to hospodárne a úsporné, šetrí to životné prostredie a na rozdiel od fosílnych palív je drevo obnoviteľný zdroj energie.

Spracovatelia dreva vo vyspelých krajinách používajú jednoduché pravidlo : vyrúb strom - zasaď strom. Vyrubovanie a kultivovanie lesa prináša nielen palivové drevo, ale naviac podporuje rast zdravých stromov, ktoré absorbujú 3-krát viac kysličníka uhličitého, než sa uvoľňuje pri spaľovaní dreva.

Na dosiahnutie optimálneho účinku a maximálneho využitia energie je dôležité, aby drevo, ktoré oužijete na vykurovanie bolo dostatočne vysušené.

Pokiaľ si pripravíte drevo a uskladníte na vhodnom mieste v mesiacoch apríl - máj, toto drevo je pripravené na zimnú spotrebu už v októbri. Nie je potrebné sušiť drevo dlhšiu dobu, pokiaľ nepoužívate na kúrenie dubové drevo, ktoré je všeobecne známe dlhším obdobím potrebným na dokonalé vysušenie.

Drevo, ktoré spaľujete vo vašich kachliach by nemalo obsahovať viac ako 20% vlhkosti. Toto docielite tak, že drevo budete skladovať na mieste s priamym dopadom slnka a dostatočným prúdením vzduchu.

Ideálne je spaľovať tvrdé drevo /buk, dub, breza, ovocné stromy/.

Niekoľko dôležitých faktov o dreve:

  • správne vysušené drevo dáva cca 2,8 kW z 1 kg /ideálne je drevo s vlhkosťou do 20%/
  • pokiaľ drevo obsahuje do 50% vlhkosti, využiteľná energia sa pohybuje iba na úrovni cca 1,4 kW / 1 kg
  • mokré drevo zanecháva množstvo sadzí a dechtu v ohnisku a v komíne
  • je dôležité, aby bolo drevo riadne naštiepané a skladované na suchom a vzdušnom mieste
Titulná stránka | Kontakt |